Latest Past Events

งานประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2023

โรงแรม โซฟีเทล โรงแรมโซฟิเทลสีลม 188 Silom Rd, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก

งานประชุมยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น การแข่งขันเกมส์ที่มีรางวัล การแชร์ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญในชีวิต และการสร้างความสนุกสนานระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทำให้งานประชุมนี้เป็นงานที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในบริษัท BNI อีกด้วย

แนะนำผู้สมัครรายใหม่

ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 77 สวนหลวง, สวนหลวง

มีผู้บรรยายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเวลา การวางแผนการทำงาน และการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของทุกคน ในงานประชุมนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วยพนักงานในบริษัททุกแผนก โดยมีเจ้าของบริษัทเป็นประธานการประชุม และ

ประชุมไตรมาสต์ที่ 2 ของปี 2023

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse 262 ซอย สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา, เขตบางรัก

ในงานประชุมนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วยพนักงานในบริษัททุกแผนก โดยมีเจ้าของบริษัทเป็นประธานการประชุม และมีผู้บรรยายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเวลา การวางแผนการทำงาน และการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของทุกคน

3000บาท
Scroll to Top